Lustra drogowe w Różnowie – prośba mieszkańców zrealizowana

Na prośbę mieszkańców wsi Różnowo napisałem wniosek i sporządziłem dokumentację poglądową do Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w sprawie zainstalowania 2. luster drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Dokumenty zostały złożone 20.08.2015r. Od lat nikt nie reagował na zagrożenia wynikające ze specyficznego układu komunikacyjnego w naszej wsi. Dnia 09.09.2015r. otrzymałem pozytywną decyzję z informacją, że lustra zostaną zainstalowane. Wcześniejsze próby podejmowane przez mieszkańców Różnowa na poziomie rozmów z Urzędem Gminy Dywity nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia. Dopiero na poziomie Starostwa Powiatowego głos mieszkańców został wzięty pod uwagę. Byłem jedynie inicjatorem akcji i wykonawcą prośby naszych mieszkańców. W trakcie realizacji wniosku na poziomie Powiatu dużą pomocą wykazała się nasza Radna Powiatu Olsztyńskiego – Joanna Michalska, mieszkanka Różnowa, która zawsze jest otwarta i z chęcią udziela się społecznie, zwłaszcza przy inicjatywach mieszkańców. Oczywiście nie mogę zapomnieć o podziękowaniach Pani Staroście Małgorzacie Chyziak, Janowi Żemajtys – wicestaroście oraz Panu Dyrektorowi Arturowi Bal za okazaną pomoc i zrozumienie, którego nie znaleźliśmy w naszej Gminie. Taka współpraca jest wzorem do naśladowania i przykładem pracy zespołowej. Dziękuję wszystkim za pomoc, otrzymaliśmy to, na czym nam bardzo zależało. Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych dzieci i mieszkańców.

Proszę zwrócić uwagę, że urząd może udzielić odpowiedzi na wniosek i na dodatek przy zachowaniu terminu ustawowego, a nie wszędzie jest to respektowane.

Wniosek str. 1 001 Wniosek str. 2 001Odpowiedź 001