SKARGA DO SĄDU NA BEZCZYNNOŚĆ WÓJTA 17.09.2015r.

W związku ze złożeniem w dniu 31.08.2015r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez mieszkańców wsi Różnowo i brakiem reakcji ze strony Wójta, została złożona skarga w dniu 17.09.2015r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga dotyczy bezczynności organu – Wójta Gminy Dywity oraz stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, zobowiązania Wójta do udzielenia odpowiedzi i wymierzenia organowi grzywny.

skarga do WSA