Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – protokoły z posiedzeń sesji

Od długiego czasu nikt nie mógł przekonać władze gminy do publikowania protokołów z obrad sesji . Wnioski Radnych z Klubu Czas na rozwój były ignorowane, rozmowy i wszelkie argumenty odrzucane. Prawo swoje władza swoje. Postanowiłem jako mieszkaniec sporządzić wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie protokołów z obrad sesji od początku obecnej kadencji Rady Gminy. UDAŁO się !!!! Wniosek został uwzględniony , otrzymałem protokoły od 1 grudnia 2014r. do chwili obecnej, pozostałe protokoły będą publikowane już na stronie BIP Urzędu Gminy Dywity. Niestety nie obyło się bez ” boksowania ” , Pani Przewodnicząca na XII Sesji w dniu 30 września 2015r. ( Protokół BR.002.12.2015BR , ad. 15 punkt Sprawy różne ) powołując się na rozmowy z prawnikiem stwierdziła, że nie mam prawa protokołów rozpowszechniać na naszej stronie, lecz niezależny zespół prawników jest innego zdania. Prawnicy uznali, że protokoły sesji jak najbardziej mogą być publikowane. Zachęcam wszystkich do czytania protokołów, na sesjach zapadają decyzje o NAS i naszych miejscowościach.

życzę miłej lektury

Henryk Pach

scan wniosku