WODA W RÓŻNOWIE , 500 % PRZEKRACZA NORMĘ

Kolejny raz mieszkańcy interweniują w sprawie wody, tym razem w Różnowie. W niektórych okresach woda nie jest zdatna do spożycia. Mieszkańcy przynoszą i pokazują próbki wody ze swoich kranów. Ciecz nie przypomina wody zdatnej do picia, jest brązowa, brzydko pachnie . Czasami już nie wytrzymują i wzywają Sanepid, wtedy rusza machina. Urząd Gminy jest powiadamiany, konserwatorzy otrzymują polecenie intensywnego płukania, Sanepid po paru godzinach pobiera próbkę. Woda wówczas jest już znacznie lepsza ale i tak nie spełnia wymogów dotyczących składu chemicznego. I tym razem tak było, mieszkaniec Różnowa zgłosił, bo już ma dosyć trucia swojej rodziny. Otrzymał odpowiedź z Sanepidu i pomimo, że wodociąg był płukany wcześniej to i tak zawartość niektórych składników przewyższała normę nawet 500 %. Sanepid kolejny raz wszczyna względem Wójta Gminy  Dywity procedurę postępowania i tak jest od wielu lat, jednocześnie dopuszcza warunkowo wodę do spożycia.  Za zgodą mieszkańca Pana Zbyszka Klifelda publikuję pismo – odpowiedź z Sanepidu. Czy tak musi i powinno być ? W tej chwili nie mamy szansy nawet na wodę z Olsztyna. Budżet został uchwalony a pozycja dotycząca inwestycji budowy wodociągu z Olsztyna do Dywit została wykreślona. Czy jesteśmy skazani już na zawsze na taką wodę i codzienną walkę o nią  ?

zawiadomienie