Sesje

Pozbawiono nas prawa do zwołania sesji w sprawie sytuacji kryzysowej dotyczącej wody w gminie Dywity.

Nasz wniosek złożony 07.11.2017 r., dotyczący zwołania sesji w sprawie sytuacji kryzysowych związanych z zaopatrzeniem mieszkańców gminy Dywity w wodę, nie będzie skutkował sesją. Przewodnicząca Rady Gminy pani Sabina Robak nie zdecydowała się na zwołanie sesji, o czym poinformowała wnioskodawców ...
Read More

REAKCJA NA KRYZYS DOTYCZĄCY WODY W GMINIE DYWITY

W związku z powtarzającymi się w gminie Dywity sytuacjami kryzysowymi związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę pitną, w trosce o mieszkańców, czworo radnych naszej gminy złożyło dzisiaj wniosek o zwołanie w tej sprawie specjalnej sesji Rady Gminy Dywity. Czekamy na ...
Read More

03.02.2016r. SESJA – ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE PETYCJI ” ON LINE ” ?

 3 lutego o godz.13.00 w Urzędzie Gminy Dywity odbędzie się zwołana sesja w sprawie petycji, którą złożyłem w imieniu mieszkańców gminy Dywity. Petycja ma umożliwić mieszkańcom gminy Dywity oglądanie przebiegu sesji w internecie. To jest pierwszy raz kiedy miszkańcy mogą ...
Read More

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – protokoły z posiedzeń sesji

Od długiego czasu nikt nie mógł przekonać władze gminy do publikowania protokołów z obrad sesji . Wnioski Radnych z Klubu Czas na rozwój były ignorowane, rozmowy i wszelkie argumenty odrzucane. Prawo swoje władza swoje. Postanowiłem jako mieszkaniec sporządzić wniosek o ...
Read More

PETYCJA W SPRAWIE TRANSMISJI OBRAD SESJI ON LINE 07.12.2015r.

W trosce o dostęp do informacji publicznej i na prośbę wielu mieszkańców, z każdej wsi naszej gminy ,skierowałem PETYCJĘ do Przewodniczącej Rady Gminy Sabiny Robak. Petycja dotyczy zmiany prawa miejscowego oraz Statutu Gminy Dywity w zakresie upublicznienia obrad sesji Rady ...
Read More

01.12.2014r. II posiedzenie Rady Gminy w Dywitach

Opis w trakcie uzupełniania  Program Sesji 01.12.2014r ...
Read More

09.12.2014r. III posiedzenie Rady Gminy w Dywitach

Opis w trakcie uzupełniania  Program sesji 09.12.2014r ...
Read More

19.12.2014r. IV posiedzenie Rady Gminy w Dywitach

Program sesji 19.12.2014r. Podczas sesji Radni Klubu " CZAS NA ROZWÓJ " złożyli dwa wnioski : 1. Dotyczy podwyższenia wynagrodzeń sołtysów, obecnie w trakcie realizacji. W załączeniu pismo od Wójta Gminy w sprawie realizacji wniosku : Odp.-Wynagrodzenie sołtysów Sesja III ...
Read More

03.02.2015r. V posiedzenie Rady Gminy w Dywitach

Informacja w trakcie uzupełniania.  Sesja 03.02.2015r ...
Read More

12.03.2015r. VI posiedzenie Rady Gminy w Dywitach

W dniu 12.03.2015r. o godz. 09.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dywity odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Dywity. Zapraszam wszystkich którym nie jest obce dobro naszej Gminy. Pamiętajmy, że wstęp na posiedzenia Rady jak i Komisji jest wolny, nieograniczony ...
Read More