Komisje

Grupa mieszkańców Różnowa chce sie przyłączyć do Dywit.

04.12.2017r.  o 16.30 w UG w Dywitach odbyła się komisja, na której omawiano wniosek 124 mieszkańców ( Osiedle za Cefarmem ) o przyłączeniu się do Dywit. W spotkaniu uczestniczyło część grupy składającej wniosek. Urząd przedstawił 3 ewentualne warianty odłączenia części ...
Read More

21.03.2016r. CD TELEBIMU

Dzisiaj odbyła się Komisja Rewizyjna w sprawie TELEBIMY w gminie Dywity. W dalszym ciągu sprawa korupcji - przekroczenia uprawnień przy organizacji telebimy jest nie zakończona, jest prowadzona przez CBA I PROKURATURĘ. Regulamin i zasady korzystania z telebimy w dalszym ciągu ...
Read More

WALKA O BUDŻET 2016

Projekt Budżetu został przedstawiony radnym lecz ze względu na wiele wątpliwości odbyły się już dwie komisje w tej sprawie i jest zaplanowane kolejne spotkanie z Panem Wójtem mniej formalne. Radni mają wiele wątpliwości i nie otrzymują odpowiedzi z uzasadnieniem. Niestety ...
Read More

Posiedzenie Rady Gminy ( 31.08.2015) i Komisji ( 27.08.2015 ) .

U/p> Uprzejmie informuję, że po przerwie wakacyjnej 27 sierpnia o godzinie 13.00 w budynku UG w Dywitach odbędzie się posiedzenie wszystkich Komisji. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu tematów, które będą przedmiotem posiedzenia Sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia o godzinie ...
Read More

Komisja Społeczna

W dniu 12.05.2015r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej UG w Dywitach odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej pod przewodnictwem Lecha Kryszałowicza, radnego z Klubu Czas na Rozwój. Przedmiotem posiedzenia będą trzy sprawy : 1. Bezpieczeństwo 2. Opieka społeczna 3. Problematyka ...
Read More

10.03.2015r. Komisja Inwestycji

Dnia 10.03.2015r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Dywitach odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycji. Zachęcam i zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do uczestnictwa w posiedzeniach komisji , tam zapadają decyzje o Naszej przyszłości. Wstęp jest otwarty dla każdego ...
Read More

09.03.2015r. posiedzenie Komisji Budżetu

Informuję, że w dniu 09.03.2015r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Społecznej. Serdecznie zachęcam mieszkańców do udziału w posiedzeniu Komisji. Każdy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Komisji jak ...
Read More